Proiecte

pod     Asociaţia "Centrul de excelenţă în dezvoltare personală SOLOMON" îşi propune să dezvolte proiecte în domenii diverse, care să contribuie la producerea unor schimbări pozitive în societatea civilă din România.

Orice proiect derulat va îndeplini, în mod cumulativ, următoarele criterii:
•    Se bazează pe o analiză detaliată a nevoilor dintr-o comunitate, instituţie (ori persoană juridică) realizată în mod participativ – cu implicarea unui număr cât mai mare şi mai reprezentativ de membri ai comunităţii respective;
•    Oferă soluţii eficiente pentru problemele identificate în cadrul procesului anterior de analiză participativă;
•    Soluţiile alese sunt relevante pentru nevoile respectivei comunităţi;
•    Aduce o justificare solidă (bazată pe analiza participativă a nevoilor) pentru alegerea nevoii respective şi a modului respectiv de soluţionare a acesteia;
•    Contribuie la o schimbare pozitivă iar efectele proiectului durează şi după terminarea implementării proiectului;
•    Încurajează participarea altor membri ai comunităţii, îndeosebi a beneficiarilor imediaţi ai proiectului, în procesul de planificare şi punere în practică a proiectului;
•    Este realist în privinţa timpului, a persoanelor implicate şi a fondurilor disponibile;
•    Mobilizează şi foloseşte în mod eficient resurse existente în comunitatea căreia i se adresează proiectul (forţă de muncă voluntară, spaţii, materiale de construcţie, alte resurse materiale sau financiare etc.)